Ons unieke concept

BIOVAM past dit beproefde concept toe:

1

BEPALEN VAN
DE BEHOEFTE

We inventariseren de dieren bij de veehouder (type vee, geslacht, leeftijd … ) en bepalen de behoefte aan voedingsstoffen van die specifieke dieren, rekening houdend met de verwachtingen van de veehouder, van zijn afnemer(s), en van de wetgever.

2

HOFEIGEN
PRODUCTEN

De ruwvoederanalyse: in ons labo meten we de kwaliteit en voedingswaarde van het ruwvoer van de veehouder. Op basis van de voedingswaarde van de hofeigen producten kunnen we bepalen hoeveel van de behoefte al is ingevuld.

3

AANVULLEN VAN
DE BEHOEFTE

We vullen de behoefte aan met een geschikt krachtvoeder uit ons assortiment, dat de veehouder dan mengt met de hofeigen producten.

4

CONTROLE VAN
HET RANTSOEN

Extra troef: We nemen een staal van het totaalrantsoen en controleren het eindresultaat in functie van de behoeftes die vooraf werden bepaald. 
Om dit servicepakket te kunnen aanbieden, koppelt BIOVAM daaraan wel een minimale jaarlijkse afname.

We stellen ons tot doel de hofeigen producten optimaal en maximaal te benutten, en het krachtvoer tot het minimum te beperken.
Het dier eet lokaal, wij kopen de grondstoffen lokaal, duurzaamheid staat centraal.